20.1 C
Yerevan
Friday, July 19, 2024
spot_img
Home Blog

Stand with Artsakh, to Strengthen Armenia

Dear Supporters, the foundation urgently calls on all parties and individuals to support our Armenian communities in Artsakh, as the humanitarian crisis they are under is connected to us all globally. We are here to support them for a bright and resilient future in Artsakh.

Be Part of Artsakh Revival-DONATE

Dear Compatriots,

 As you all know, due to the covid and 44-day war, for the second consecutive year “Gurgen Melikyan Multichildren Family Foundation of Kashatagh”, will not be able to organize a live fundraising. 
Today it is more than important and vital to keep every single Armenian in their homeland safe, as well as create all the necessary conditions for the ones, who lost their homes as a result of the aggression act and occupation of the part of our historical lands by the enemy. More than forty thousand of our homeless compatriots, their children, must feel and believe that they are not abandoned in this catastrophe. Provision of material assistance to the residents of Armenian-populated villages is a crucial and priority issue for all of us. It goes without saying that children are the most vulnerable and sensitive target in the abovesaid situation.The foundation urgently calls on to all parties and individuals to support our brothers and sisters. With your generous donations you will definitely lay a stone for a better future of Artsakh and its revival.

Եղեք Արցախի վերածննդի մաս-ՆՎԻՐԱԲԵՐԵ՛Ք։
«Գուրգեն Մելիքյանի՝ Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքների հիմնադրամը» վերջին երկու տարիներին համավարակի և պատերազմի պատճառով չի կարողանում կազմակերպել առկա դրամահավաքը։ Սակայն այժմ այն առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է, որովհետև հայ մարդը հայրենի հողը իր ներկայությամբ պիտի պահի։ Մինչդեռ թշնամին Արցախը հայաթափելով  ուզում է այն ընդմիշտ թուրքաբնակ դարձնել։
Արցախի գյուղերում և Հայաստանին կապող միջանցքի բնակավայրերում վերադարձող հայ փախստականների վերաբնակեցումը և հայաբնակ գյուղերի բնակիչներին նյութական և բարոյական օգնություն ցուցաբերելը այսօր մեզ համար կարևորագույն, հրատապ և առաջնային խնդիր է։
Հիմնադրամը կոչ է անում սատար կանգնել դժվարագույն կացության մեջ հայտնված մեր քույրերին և եղբայրներին։ Քառասուն հազարից ավել մեր անտուն հայրենակիցները և նրանց երեխաները՝ ասել է թե՝ նոր սերունդը, պետք է զգան ու հավատան, որ իրենք մենակ չեն այս արհավիրքի մեջ և շարունակեն ամրանալ Արցախում՝ հայրենի հողի վրա։ Ամենքս պարտավոր ենք մեր կարելին անել՝ գիտակցելով, որ այսօր դրված ամեն քար՝ վաղվա շենքի հիմնաքարի արժեքն ունի:


Cow Program

The Foundation provides cows for the needy multi children families who have four and more children. The foundation has provided more than 450 cows to the families.
A family with 4 children receives 1st cow, a family with 6 children receives the second cow, and a family with 7 or more children receives the third cow and 70000 AMD as a bonus.