Book Program

Gurgen Melikyan Multichildren Family Foundation is doing its best to assist the scientists and publish their scientific works. With the foundation support, the following books have been published:

Author-Majid Karimi, Caucasian Tats-Persian Speakers of the Eastern TransCaucasia-2020

Author: Aleksan Hakobyan, The royal and princely houses of Proper Albania and Eastern Regions of Armenia from antiquity to the 13th century-2020

Հեղինակ՝ Ստեփան Ալաջաջյան, Չսպիացած վերք-three volume book, 2019-2020

ՀԵղինակ՝ Հենրիկ Մուշեղի Աբրահամյան, Հայաստանի անկախացման հասարակական քաղաքական նախադրյալները և կայացման սկիզբը, 2019

Հեղինակ՝ Լուսինե Սահակյան, Համշենը հայկական ձեռագրերում, 2019

-Հեղինակ՝ Ն․ Հովհաննիսյան, Հայոց ցեղասպանությունը հաստատված է միջազգային գիտական, իրավական և մարդու իրավունքների հանրության կողմից, 2015

Հեղինակ՝ Թադևոս Չարչյան, ,Միջին պարսկերեն և պարթևերեն ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2015

Հեղինակ՝ Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Մերձավոր Արևելքի և Սիրիայի հայ համայնքները և նրանց հեռանկարները, 2015

Հոդվածների ժողովածու, Արևելագիտության հարցեր, 2015

Հեղինակ՝ Ս․ Մխիթարյան, Հույս և սպասում, 2015

Հեղինակ՝ Վարդան Պետրոսյան, Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր, 2015

Հեղինակ՝ Գոհար Մարտիկյան, Ապրելու բանաձև, 2014

ՀԵղինակ՝ Արթուր Իսրայելյան, Դիվանագիտական և քաղաքական տերմինների հայերեն-արաբերեն բառարան, 2014

Հեղինակ՝ Լենդրուշ Ալոյան, “Մշակ”-ի հրապարակախոսները 19-րդ դարավերջ 20-րդ դարակիզբ, 2014

Հեղինակ՝ Վարուժան Խաստուր, Քառյակներ, 2014

Աբովյանագիտական 5 /հոդվածների ժողովածու/, 2012

Автор- М. Мелкумян, Русский язык, 2010

Հեղինակ՝ Արտաշես Պապոյան, Հայագիտական հետազոտություններ, Երևան 2007

Հեղինակ՝ Լուսինե Սահակյան, Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր, Դերջան գավառների տեղանուններն ու ժողովրդագրությունը․ XVI դարի օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում, 2007

Հեղինակ՝ Ներսես Մկրտչյան, Հայերենից փոխառյալ բառեր թուրքերենի բարբառներում, 2007

Հեղինակ՝ Լ․ Եզեկյան, Հայոց լեզու, 2005

Հեղինակ՝ Հենրիկ Էդոյան-Հին եգիպտական մեռյալների գիրքը, Երևան, 2004

Հեղինակ՝ Ա․ Ավագյան, Պատկերազարդ պատմություն Շահան Շահնուրի, 2004

Հեղինակ՝ Սամվել Մուրադյան, Գրական հանգրվաններ /Գիրք Ա/, Երևան 2003

Հեղինակ՝ Հրաչիկ Սիմոնյան, Ազատագրական պայքարի ուղիներում, գիրք 1-ին, 2003

Հեղինակ՝ Հայկ Դեմոյան, Ղարաբաղյան հակամարտությունը և թուրքական գործոնը, 2002

Հեղինակ՝ Արցախ Բունիաթյան, Արյունոտ օրեր Մարտակերտ 1993, գիրք 3, 2000